Finansal ve Operasyonel Yeniden Yapılandırma

Servo Capital olarak ülkemizde Finansal ve Operasyonel Yeniden Yapılandırma projelerinde faaliyet gösteren yerel ve bağımsız ilk kurumsal finansman şirketlerinden biriyiz. Şirketimizin kökleri, likidite sıkıntısına girmiş şirketlerin sıkıntılı ekonomik koşulları aşmalarına yardımcı olmaya çalışmamıza dayanır. Birçok hissedarın şirketlerini korumasına ve istihdamı devam ettirmesine katkımız olmuştur. 13 seneyi geçmiş tecrübelerimizle şirketlerin faaliyetlerini iyileştirerek karlılıklarını arttırabilmeleri ve borç yüklerini yönetebilmeleri için stratejileri belirliyor ve belirlenen stratejileri şirketlerin içine girerek icra ediyoruz. Hızlı hareket ederek paydaşlara değer yaratıyoruz.

Finansal Yeniden Yapılandırma Ürünlerimiz:

Finansal ve Operasyonel Yeniden Yapılandırma
Yeniden Yapılandırma Yöneticiliği (Chief Operating Officer)
Operasyonel (Üretim) İyileştirme Danışmanlığı
Yeniden Yapılandırma Denetmenliği
Finansal Durum Analiz Raporu Hazırlanması (Independent Business Review)

Finansal Yeniden Yapılandırma işlemlerinde öncelikle şirketlerin mevcut mali yapısının detaylı analizi ile finansal durumu, nakit akış performansı ve risk yapısını tespit ederek tüm taraflara hizmet edecek operasyonel ve finansal yeniden yapılandırma stratejisini kurguluyoruz.

Kurgulanan strateji kapsamında kaynakların doğru bir şekilde kullanımının sağlanması, şirketlerden nakit çıkışını azaltacak önlemlere karar verilmesi ve ivedi olarak gerekli kararların alınması için günlük, haftalık ve aylık nakit akımının takibi ve yönetimi için çalışıyoruz.

Finansal Kuruluşlar ile olan ilişkilerimiz sayesinde Kreditörler’i rahatlatacak ve onların da anlayabileceği bir dille Kreditörler ve Grup arasında bir bilgi akış sisteminin kurulmasında destek oluyoruz.

Finansal Yeniden Yapılandırma süreci içerisinde ortaya çıkabilecek pürüzlerin aşılmasında çözüm önerileri üretilmesi ile sıkışıklıkların aşılmasını ve işlem kapanışına en kısa sürede ulaşılması için taraflar arası koordinasyonu sağlıyoruz.

Bizimle tanışmak için
iletişime geçin.

İletişime Geçin
Servo Capital Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.